സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ തൊഴിലുറപ്പ്‌; ഭൂവുടമയും ജോലിചെയ്യണം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്വകാര്യ കൃഷിഭൂമിയില്‍ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത്‌ തുടങ്ങി. അഞ്ചേക്കറില്‍ താഴെയുള്ള ചെറുകിട നാമമാത്ര കര്‍ഷകരുടെ ഭൂമിയിലാണ്‌ ഇത്‌ നടപ്പാക്കുന്നത്‌. ഭൂവുടമയും ജോലിചെയ്യണം എന്നതുള്‍പ്പെടെ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടേ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ പണികള്‍ ഏറ്റെടുക്കാവൂ എന്ന്‌ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്‌. നീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്‌ നടത്തേണ്ടത്‌.

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍, ദാരിദ്ര്യരേഖയ്‌ക്ക്‌ താഴെയുള്ളവര്‍, ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടിയവര്‍, ഇന്ദിരാ ആവാസ്‌യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ എന്നിവരുടെ ഭൂമിയില്‍ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ നേരത്തെ തന്നെ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം ചെറുകിട, നാമമാത്ര കര്‍ഷകരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്‌ 2009 ജൂലായില്‍ കേന്ദ്രം ഭേദഗതി വരുത്തി. 2008 കാര്‍ഷിക കടാശ്വാസ പദ്ധതിയില്‍ നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അഞ്ചേക്കറില്‍ താഴെയുള്ളവരുടെ ഭൂമിയിലേക്ക്‌ മാത്രമേ തൊഴിലുറപ്പ്‌ വ്യാപിപ്പിക്കാവൂ എന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഈ വിജ്ഞാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ വിശദമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസനമന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പട്ടികജാതി – പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ ഭൂമിക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന്‌ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂമി പൂര്‍ണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചശേഷമേ ചെറുകിട നാമമാത്ര കര്‍ഷകരുടെ കൃഷിഭൂമിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാവൂ.

ജലസംരക്ഷണ-സംഭരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്‌ സ്വകാര്യ ഭൂമികളില്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്‌. കുളങ്ങളും കിണറുകളും കുഴിക്കാം. തോടുകളുടെയും നിലവിലുള്ള കുളങ്ങളുടെയും ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം. ജലസേചനത്തിന്‌ പുറമേ, ഇത്തരം ഭൂമികളിലും തൈനടീലും മറ്റ്‌ ഭൂവികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന്‌ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്‌.

ഭൂവുടമ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതി നിയമപ്രകാരം തൊഴില്‍ കാര്‍ഡ്‌ നേടിയിരിക്കണം. ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും കൂലിക്കും നിര്‍മാണസാമഗ്രികള്‍ക്കും ചെലവാക്കുന്ന പണം 60:40 എന്നായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തികള്‍ ഗ്രാമസഭയും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തും അംഗീകരിക്കണം. കരാറുകാരെ നിയോഗിക്കരുത്‌. യന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്‌. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുവിധ യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങരുതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

ലിങ്ക് – മാതൃഭൂമി

Advertisements

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

Filed under കേരളം, ദേശീയതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, വാര്‍ത്ത

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w