തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി സ്വകാര്യഭൂമിയിലേക്കും

ആലപ്പുഴ: ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിലും ജോലികള്‍ ആരംഭിച്ചു. നീര്‍ത്തടാധിഷുിത പദ്ധതിയില്‍പെടുത്തിയാണ്‌ സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്തുകള്‍ നടപടി ആരംഭിച്ചത്‌. തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിപ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്‌ത കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമായ തൊഴില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ്‌ സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിലും തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട്‌ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത്‌. അഞ്ച്‌ ഏക്കറില്‍ താഴെയുള്ള സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയിലാണ്‌ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിപ്രകാരം പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്‌.

ഉദാഹരണത്തിന്‌, ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ 35864 കുടുംബങ്ങളിലായി 2,19,491 പേര്‍ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിരുന്നു. പ്രതിവര്‍ഷം 100 തൊഴില്‍ദിനങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നാണ്‌ വ്യവസ്ഥ. എന്നാല്‍, തൊഴില്‍ക്ഷാമം മൂലം ഈ സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്‌ത കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശരാശരി 18 ദിവസത്തെ തൊഴില്‍ മാത്രമാണ്‌ നല്‍കാനായത്‌. സാമ്പത്തികവര്‍ഷം അവസാനിക്കാന്‍ നാലുമാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ 82 ദിവസത്തോളം ജോലികള്‍ നല്‍കാനുണ്ട്‌. 20.37 കോടി രൂപയാണ്‌ നടത്തിപ്പിനായി നല്‍കിയത്‌. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ 6.78 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്‌ ചെലവാക്കാനായത്‌. സ്വകാര്യഭൂമിയിലേക്ക്‌ കൂടി ജോലികള്‍ വ്യാപിപ്പിച്ചതോടെ നാലുമാസം കൊണ്ട്‌ 100 തൊഴില്‍ദിനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍.

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂവികസനം, ചെറുകിട ജലസേചനം, പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവയാണ്‌ നീര്‍ത്തടാധിഷുിത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യഭൂമിയില്‍ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തുക. നീര്‍ത്തടാധിഷുിത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന്‌ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ട്‌ പല പഞ്ചായത്തുകളും പദ്ധതി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വകാര്യഭൂമിയില്‍ ജോലി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി പ്രകാരം സ്വകാര്യഭൂമിയിലും ജോലി ആരംഭിച്ചതോടെ വര്‍ഷങ്ങളായി കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ഏക്കറുകണക്കിന്‌ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാന്‍ കഴിയും. ഭൂവുടമകള്‍ക്ക്‌ പണം മുടക്കാതെ തന്നെ കൃഷി ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നതും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്‌ തൊഴില്‍ ലഭിക്കുമെന്നതും ഇതിന്റെ നേട്ടമാണ്‌. ഇതോടെ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിക്കുന്ന തുക പൂര്‍ണമായും വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ്‌ കരുതപ്പെടുന്നത്‌. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഏകദേശം ഒന്നരക്കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്ത്‌ ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

ലിങ്ക് – മാതൃഭൂമി

Advertisements

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

Filed under ദേശീയതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, വാര്‍ത്ത

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w